O Autorce


Mirosława Woźna autorka wierszowanych bajek dla dzieci

Mirosława Woźna urodziła się w Poznaniu. W 1967 roku ukończyła tu Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Bajki, które powstały na początku jej twórczości przeznaczone były wyłącznie dla własnych dzieci – Tomka i Małgosi. Stopniowo niektóre z nich doczekały się opublikowania przez wydawnictwo P.W. PROMYK.

Autorka nadal tworzy bajki i utwory satyryczne. Część z nich została wydana przez wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i S-ka oraz wydawnictwo „Ilustrator” s.c.

Pisarka chętnie spotyka się również z czytelnikami na spotkaniach organizowanych zwykle przez biblioteki, szkoły i przedszkola.